Bema 1a, 38-500 Sanok
+48 605 541 944
kontakt@asan.sanok.pl

TRENING UWAGI – warsztaty szkoleniowe

TRENING UWAGI – warsztaty szkoleniowe

DLA KOGO: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wspomagający, oligofrenopedagodzy, logopedzi, psycholodzy, pedagodzy

CEL: Prezentacja metody terapii grupowej, której głównym celem jest rozwój koncentracji uwagi oraz rozwój kompetencji społecznych u dzieci w wieku 3-10 lat ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze spektrum autyzmu, z deficytami uwagi oraz trudnościami w komunikowaniu się

TRENING UWAGI – warsztaty szkoleniowe

TERMIN: 04.06.2022, godz. 9.00-17.00

MIEJSCE: Poradnia dla osób z autyzmem ASAN, ul. Bema 1a, Sanok

CENA: 550 złotych

LICZBA UCZESTNIKÓW: 12 osób

PROWADZĄCY: mgr Karolina Pawłowicz, mgr Grzegorz Dudziński – oligofrenopedagodzy, terapeuci osób z ASD

ZGŁOSZENIA: Aneta Starzyk tel.: 693667540,

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia do 30.04.2022

GWARANTUJEMY PRZEPIS NA SUKCES TERAPEUTYCZNY I DOBRĄ ZABAWĘ