Bema 1a, 38-500 Sanok
+48 605 541 944
kontakt@asan.sanok.pl

Stowarzyszenie
        ASAN

Terapia autyzmu w Sanoku

PRZYGOTOWANIE DO DIAGNOZY

Informacje dotyczące przygotowania do diagnozy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełnij formularz zgłoszeniowy dla terapii lub diagnozy

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wydarzeniami

TRENING UWAGI – warsztaty szkoleniowe

DLA KOGO: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wspomagający, oligofrenopedagodzy, logopedzi, psycholodzy, pedagodzy CEL: Prezentacja metody terapii grupowej, której głównym celem jest rozwój koncentracji uwagi oraz rozwój kompetencji społecznych[…]

Read more

1% dla ASANA

Stowarzyszenie ASAN zostało wpisane do wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza, że 1% podatku za rok 2021 będziecie mogli przekazywać nam.[…]

Read more

INTEGRACJA SENSORYCZNA W ASANIE

 W naszej Poradni powstał gabinet Integracji Sensorycznej (SI). SI to proces polegający na porządkowaniu przez mózg informacji odbieranych przez nasze zmysły. Terapia SI wykorzystywana jest w pracy z dziećmi: z nadwrażliwością lub[…]

Read more

Cele Stowarzyszenia

DZIAŁANIE

Działanie na rzecz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

DIAGNOZOWANIE

Diagnozowanie i prowadzenie różnych form terapii, edukacji i opieki dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

PROPAGOWANIE

Propagowanie wiedzy na temat zaburzeń rozwojowych oraz problemów z nimi związanych w społeczeństwie.

UWRAŻLIWIANIE

Uwrażliwianie społeczeństwa na problemy osób niepełnosprawnych.

ZAPOBIEGANIE

Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

DZIAŁANIE

Działanie na rzecz integracji społecznej osób dotkniętych niepełnosprawnością.

Osoba prowadząca szkolenia

Kontakt

Stowarzyszenie ASAN

NIP: 6871966631
KRS 0000741794
REGON: 380873660

Konto bankowe
96 1600 1462 1876 6853 6000 0001