Bema 1a, 38-500 Sanok
+48 605 541 944
kontakt@asan.sanok.pl

Stowarzyszenie
        ASAN

Terapia autyzmu w Sanoku

PRZYGOTOWANIE DO DIAGNOZY

Informacje dotyczące przygotowania do diagnozy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełnij formularz zgłoszeniowy dla terapii lub diagnozy

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wydarzeniami

Lekarz psychiatra

Stowarzyszenie ASANPoradnia dla osób z autyzmem w Sanoku ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE DIAGNOZY POD KĄTEM CAŁOŚCIOWYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH Kontakt605-541-944, 609-213-711

Read more

Bal Charytatywny

Kochani, w okresie świąteczno-noworocznym dzieją się rzeczy niezwykłe. Z radością informujemy, że 27 stycznia 2024, z inicjatywy członków grupy BNI Sanok, odbędzie się  BAL CHARYTATYWNY  na rzecz naszych podopiecznych  Gdyby ktoś[…]

Read more

TRENING UWAGI – warsztaty szkoleniowe

DLA KOGO: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wspomagający, oligofrenopedagodzy, logopedzi, psycholodzy, pedagodzy CEL: Prezentacja metody terapii grupowej, której głównym celem jest rozwój koncentracji uwagi oraz rozwój kompetencji społecznych[…]

Read more

Cele Stowarzyszenia

DZIAŁANIE

Działanie na rzecz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

DIAGNOZOWANIE

Diagnozowanie i prowadzenie różnych form terapii, edukacji i opieki dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

PROPAGOWANIE

Propagowanie wiedzy na temat zaburzeń rozwojowych oraz problemów z nimi związanych w społeczeństwie.

UWRAŻLIWIANIE

Uwrażliwianie społeczeństwa na problemy osób niepełnosprawnych.

ZAPOBIEGANIE

Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

DZIAŁANIE

Działanie na rzecz integracji społecznej osób dotkniętych niepełnosprawnością.

Osoba prowadząca szkolenia

Kontakt

Stowarzyszenie ASAN

NIP: 6871966631
KRS 0000741794
REGON: 380873660

Konto bankowe
96 1600 1462 1876 6853 6000 0001